Projektowanie

SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA

1. Podsumowanie projektu
Proponowana inwestycja społeczna zakłada wykorzystanie odpadów z lokalnych zakładów obróbki drewna w postaci trocin i zrębków drzewnych do produkcji pelletu (pelletu) opałowego o zdolności produkcyjnej 3 t/godz., a następnie jego sprzedaży przedsiębiorstwom i osobom prywatnym Ukrainy oraz na eksport do krajów UE. Teren stanowi działka gruntu o powierzchni częściowo zabetonowanej 0,6 ha, numer katastralny 3222788300:04:001:0021, udział udziałowy uczestnika.

1.1 Opis projektu
W ramach projektu planowana jest budowa fabryki do produkcji pelletu z odpadów drzewnych lokalnych zakładów obróbki drewna na potrzeby lokalnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, a także dostaw eksportowych do krajów UE. Fabryka będzie certyfikowana zgodnie z wymaganiami normy EU En plus A1, co zapewni wysoką jakość produktów przy pomocy nowoczesnych zautomatyzowanych systemów kontroli produkcji. Organizacją sprzedaży produktów handlowych zajmie się partner – Biofuel Center LLC (współzałożyciel i spółka zarządzająca spółdzielni). Produktem wtórnym produkowanym przez fabrykę będą brykiety (produkcja z surowców, które zostaną odrzucone przez kontrolę jakości wg En plus A1) na potrzeby gospodarstw domowych na Ukrainie. Produktem ubocznym będzie również popiół pochodzenia organicznego, który będzie sprzedawany jako nawóz lub rozdawany bezpłatnie członkom spółdzielni.
Zgodnie z projektem fabryka będzie pracować przez 6 miesięcy (marzec - sierpień) na trzy zmiany po 150 dni roboczych oraz przez 6 miesięcy (wrzesień - luty) na jedną zmianę 120 dni roboczych w roku (12 000 ton produktów handlowych). Na naprawy planowe i prewencyjne (PR) przeznacza się do 30 dni. Liczba dni roboczych dla fabryki jest obliczana na podstawie instrukcji i zaleceń producentów głównego sprzętu technologicznego oraz wcześniejszych doświadczeń w pracy z podobnym sprzętem na Ukrainie.
Główne powody realizacji projektu:
1. atrakcyjny inwestycyjnie projekt produkcji „twardej waluty” – paliwa odnawialnego;
2. zaopatrzenie rynku Ukrainy i UE w certyfikowane paliwo stałe, co zwiększy bezpieczeństwo energetyczne państwa i pozwoli na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe;
3. projekt rozwiązuje problem zanieczyszczenia środowiska regionu odpadami drzewnymi;
4. projekt doprowadzi do powstania nowych miejsc pracy i redukcji emisji CO2 w przyszłości (możliwe jest wykorzystanie CO2 do wychwytywania i dostarczania do przedsiębiorstw szklarniowych w regionie);
5. bezodpadowa produkcja, polegająca na wykorzystaniu surowców, które zostaną odrzucone przez kontrolę jakości zgodnie z En plus A1, do termicznej obróbki surowców podczas produkcji peletów (spalanie).

1.2 Możliwości rynkowe
Fabryka może sprzedawać wyprodukowany pellet opałowy z wysoką rentownością dzięki optymalnemu systemowi produkcji, na który składają się:
- maksymalna intensywność produkcji w sezonie przy minimalnych kosztach surowców i optymalnej energochłonności produkcji;
- gromadzenie zapasów magazynowych pelletu paliwowego o minimalnym koszcie w okresie minimalnego kosztu surowców;
- kontrakty długoterminowe z przedwstępnym zakupem surowców od dostawców po minimalnych kosztach;
- podpisanie umów na dostawę pelletu z zaplanowaną opłacalnością do bezpośrednich odbiorców na rynku krajowym oraz na eksport do krajów UE.

1.3 Inwestycje/finansowanie i główne wskaźniki projektu
Główne wskaźniki techniczne i finansowe projektu podano w tabeli tutaj.

1.4 Zalety projektu
Zaletą projektu jest efektywne wykorzystanie odpadów z lokalnego przemysłu drzewnego z wytworzeniem wysoce rentownego produktu, którego zapotrzebowanie z roku na rok rośnie, głównie sprzętu ukraińskiego z uwzględnieniem udoskonaleń i innowacji inżynieryjnych (ponad 7 lat produkcji doświadczenie), optymalny schemat finansowy przedsiębiorstwa i szerokie możliwości sprzedaży produktów.

1.5 Strategia wyjścia
Deweloper zakłada, że ​​inwestorzy będą mogli wyjść z tego przedsięwzięcia biznesowego z maksymalnym zyskiem. Po pełnym zwrocie z inwestycji w fabryce (4 lata) najcelniej będzie sprzedać swoje udziały jako stabilny biznes, najlepiej w formie IPO na jednej z giełd UE. Zgodnie z decyzją członków spółdzielni może zostać podjęta decyzja o przekształceniu w prywatną spółkę akcyjną wraz z przekształceniem udziałów uczestników w odpowiednie pakiety udziałów - właśnie ze względu na możliwość ich sprzedaży z maksymalnym zysk. Zapotrzebowanie na „zieloną” energię, a co za tym idzie jej składnik paliwowy w postaci pelletu paliwowego z drewna, stale rośnie, a atrakcyjność finansową dodają temu nowe wymagania UE i społeczności międzynarodowej w zakresie kontroli emisji CO2 poprzez opodatkowanie projekt. W związku z tym możemy śmiało przewidzieć koszt sprzedaży fabryki poprzez IPO na poziomie 3-4 krotności wartości nominalnej. Optymalny czas sprzedaży to lata 2027-2028.

1.6 Redukcja emisji CO2
Ponieważ paliwem i surowcem do funkcjonowania fabryki jest całkowicie organiczna biomasa bez zanieczyszczeń, istnieje możliwość zorganizowania wychwytywania CO2 podczas spalania naszych pelletów paliwowych przez klientów - gospodarstwa szklarniowe lub przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego.

1.7 Dodatkowa ochrona środowiska
Fabryka zaoferuje bezpłatnie miastom obwodu kijowskiego i członkom spółdzielni organiczny popiół jako substytut soli technicznej i odczynników chemicznych służących do roztapiania śniegu oraz przez gospodarstwa rolne jako nawozy. To znacznie zmniejszy zanieczyszczenie chemiczne w regionie.