Artykuły

Zdecentralizowana energia to przyszłość ludzkości.

Zdywersyfikowana energiaa jest przyszłością ludzkości.

Systemy energii elektrycznej na świecie budowane są na zasadzie centralizacji. Duże elektrownie na gaz ziemny, węgiel, substancje radioaktywne. Najczystsze są elektrownie gazowe, ale są ogromnym źródłem emisji CO2. Elektrownie na substancje radioaktywne zanieczyszczają świat promieniowaniem i substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia ludzkiego. Elektrownie węglowe w ogóle można nazwać morderczymi dla środowiska ze względu na ogromną emisję zarówno CO2, jak i szkodliwych substancji.

Energia odnawialna daje ludzkości nadzieję na przyszłość. Energia słońca i wiatru nie przynosi szkodliwych emisji, ale nie jest stała. Energia z biomasy, która jest przekształcana w energię elektryczną poprzez produkcję biogazu lub bezpośrednie spalanie, pozwala wypełnić bilans energetyczny przedsiębiorstw i osób fizycznych, uzupełniając energię słońca, wiatru, ziemi.

Zastosowanie systemów inercyjnych do akumulacji energii elektrycznej w oparciu o baterie pojemnościowe (pierwszy taki projekt realizuje firma innowatora Elona Muska w Australii) zmienia samą strukturę systemów elektrycznych, pozwalając na ich uelastycznienie i uatrakcyjnienie.

Zastosowanie kombinacji systemów inercyjnych do akumulacji energii elektrycznej z "zielonymi" elektrowniami pozwala nam rozwiązać problem, o którym firmy z wysokonapięciowymi sieciami dystrybucyjnymi wolą milczeć, a mianowicie szkodliwe dla biosfery planety (i ludzi jako jej składnika) promieniowanie linii energetycznych o napięciu powyżej 3 Art.

Elektrownie na biomasę o małej mocy (0,5 MW – 10 MW) mają również szereg zalet, które można wdrożyć w zdecentralizowanym systemie energetycznym, a mianowicie:
1) możliwość wykorzystania odpadów z produkcji energii w elektrowniach - CO2 - wykorzystanie dwutlenku węgla do działania zwartych gospodarstw miejskich (podmiejskich), co zwiększa ich efektywność w uprawie różnego rodzaju warzyw;
2) możliwość eksploatacji elektrowni w trybie trigeneracji, czyli wytwarzania energii elektrycznej, a także energii cieplnej wytwarzanej w procesie wytwarzania energii elektrycznej jako "odpady produkcyjne", do wytwarzania energii cieplnej (do ogrzewania pomieszczeń - grzejników wodnych lub systemów ogrzewania powietrza i produkcji ciepłej wody) w zimnych porach roku lub energii chłodniczej w cieple (dla systemów klimatyzacji - systemów ogrzewania powietrzem);
3) możliwość wykorzystania produktów spalania biomasy stałej – wykorzystanie do nawozów do eksploatacji kompaktowych gospodarstw miejskich (podmiejskich);
4) możliwość wykorzystania jako paliwa składnika organicznego odpadów ludzkich w połączeniu z lokalną biomasą (z sortowni odpadów);
5) prostota w niezawodnym dostarczaniu elektrowni na biomasę z wykorzystaniem transportu drogowego (niewielki promień dostaw biomasy zwiększa efektywność ekonomiczną produkcji energii), z taką dodatkową zaletą jak możliwość wykorzystania w pełni elektrycznych samochodów ciężarowych do dostarczania biomasy do elektrowni.
W sumie sieci elektrowni na biomasę, sieci elektrowni na energię słoneczną i wiatrową z systemami inercyjnymi do akumulacji energii elektrycznej, otrzymujemy:
1) możliwość znacznego obniżenia kosztów sieci elektrycznych, ponieważ zapotrzebowanie na drogie linie elektryczne wysokiego napięcia zmniejszy się 2-3 razy;
2) możliwość rezygnacji z licznych linii dostaw gazu ziemnego na potrzeby krajowe, co jest szczególnie istotne na obszarach narażonych na działalność sejsmiczną (a także zwiększa bezpieczeństwo antyterrorystyczne obszarów mieszkalnych);
3) możliwość otrzymywania jeszcze tańszej energii elektrycznej (a także cieplnej lub zimnej) dla ludności oraz małych i średnich przedsiębiorstw;
4) zauważalne zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery planety;
5) redukcja zanieczyszczenia środowiska przez fale radiowe emitujące linie wysokiego napięcia;
6) dodatkowy wzrost niezawodności dostaw energii dla ludności i przedsiębiorstw nieodłącznie związanych ze zdecentralizowanymi systemami.

Jako najważniejszy element takiego systemu zasilania energią przyszłości, angażujemy się w realizację kompaktowych elektrowni na biomasę trzech generacji z rozkładem biomasy w kotłach pirolitycznych, co pozwala na wykorzystanie zanieczyszczonej i częściowo toksycznej biomasy. Jednostka o mocy 100 kW z powodzeniem pracowała przez 13 miesięcy przy pełnym obciążeniu, pokazując skuteczność naszych osiągnięć w oczyszczaniu gazów pirolitycznych (główny problem takich instalacji). Kolejnym krokiem są bloki o mocy 500 kW i 2,5 MW, na podstawie których możliwe będzie tworzenie kompaktowych elektrowni o mocy do 30 MW energii elektrycznej dla systemów zasilania. Znaczenie naszych trigeneratorów rośnie ze względu na zmiany klimatu, ponieważ ochrona przed ciepłem staje się coraz bardziej istotna. Ponadto nasze trzy generatory będą szczególnie istotne dla krajów afrykańskich i krajów o gorącym klimacie.

Organizacja publiczna „Fundusz Zrównoważonego Rozwoju Ukrainy” podejmuje starania na rzecz optymalizacji i dekarbonizacji sektora energetycznego naszego kraju poprzez udział w modernizacji komponentu energetycznego przedsiębiorstw i organizacji oraz realizacji projektów oszczędzania zasobów energetycznych.