Схема організації будівництва підприємства з утилізації відходів.

Для формування пропозиції по реалізації проекту будівництва підприємства з переробки відходів в районі вашого територіального утворення нашій компанії необхідно отримати:
1) дані про доступні для поставки на підприємство обсягах поточних відходів (радіус до 100 км) і дані про активних і закритих полігонах поховання ТПВ (розташування, площі, обсяги відходів);
2) дані про потенційного ділянці під будівництво (більше 12 гектар, наявність доріг з твердим покриттям для вантажного транспорту, наявність поблизу вантажний залізничної станції, наявність електричного підключення на 3-6 МВт, можливість отримання технічної води). На підставі цих даних буде надано попереднє ТЕО з орієнтовними даними по економічній ефективності та схемі реалізації будівництва заводу.

Інформаційна довідка щодо відходів:
Є краща на сьогодні технологія двухстадійної плазмової газифікації – RadGas, що дозволяє в результаті отримати Н2 ( «зелений») енергетичної чистоти, чистий СО2 ( «зелений») і інертний мінеральний шлак (можливо застосувати в якості підкладки при будівництві доріг аналогічно металургійному шлаку). При цьому СО2 можливо використовувати для отримання підвищеної врожайності компактного тепличного господарства при заводі (також теплиця буде утилізувати низькотемпературну теплову енергію як «відход» при виробництві Н2).
Теплиці дозволять створити нові робочі місця та витіснити з ринку району та області частину імпортованих продуктів, таких як спаржа, плюс це доповнення теплиці рибним виробництвом для утилізації рослинних залишків, плюс це створення підприємства по переробці продукції рибного підприємства та теплиці на напівфабрикати для ринку району, області та з можливістю експорту.

Можливість отримання Н2 при переробці цих ТПВ дозволить запропонувати його як на експорт в ЄС (контейнерами залізницею), так і для продажу інфраструктурі водневого транспорту, хімічної та металургійної промисловості України. Особлива цінність полягатиме у можливості створення районом транспортної інфраструктури на основі водню, що буде найбезпечнішим екологічно варіантом. Це створення мережі водневих заправних станцій на основі діючих заправних станцій та переведення вантажного транспорту на водень через поступову заміну «брудних» вантажних автомобілів такими, що працюють на водневих паливних елементах (наприклад вир-ва Hyundai, Корея) і партнерство з корейськими, американськими та європейськими виробниками водневого обладнання з можливістю організації у районі спільних підприємств зі створенням нових робочих місць.

Доцільно виконати переведення всієї пасажирської та вантажної транспортної інфраструктури району на водневі автобуси та вантажівки. Можливим партнером проекту водневої інфраструктури може стати «Південмаш», який вже освоює випуск двигунів на водні для вантажного транспорту і локомотивів на замовлення чеських партнерів.

Є широко відома програма ЄС «зелений водень» і зафіксована ціна покупки цього продукту. Є цінність квот на викид СО2 (в нашому випадку СО2 з органіки уловлюється рослинами в теплиці), які можуть бути як продані підприємствам району по спеціальним цінам для підтримки їх експортної спроможності до країн ЕС (вуглецевий податок з 2025 року) так і просто реалізовані за ринковими цінами для підприємств України.

Громадська організація «Фонд сталого розвитку України» докладає зусиль для оптимізації та декарбонізації енергетики, промислового та комунального сектору нашої країни через участь у модернізації енергетичної складової підприємств та організацій та реалізації проектів з економії енергетичних ресурсів. Пропоновані нами та нашими партнерами рішення з генерації енергії у вигляді синтез-газу (водню) з РДФ-сировини є сталими та високо ефективними.