Енергетичний коператив.

1. Резюме проекту
Запропонований інвестиційний соціальний проект передбачає використання відходів місцевих деревообробних підприємств у вигляді деревної тирси та тріски для виробництва паливних гранул (пелет) виробничою потужністю 3 т/годину з подальшим її продажем до підприємств та приватних осіб України та на експорт до країн ЕС. Территорія – земельна ділянка з частково бетонованою поверхнею площею 0,6 га, кадастровий номер 3222788300:04:001:0021, пайовий внесок учасника.

1.1 Опис проекту
В рамках проекту планується будівництво фабрики з виробництва пелет з відходів деревини місцнвих деревообробних підприємств для потрееб місцевих підприємств та приватних домогосподарств, а також для поставок на експорт до країн ЕС. Фабрика буде сертифікована відповідно до вимог стандарту ЕС En plus A1, що дозволить забезпечити високу якість продукції за допомогою сучасних автоматизованих систем контролю над виробництвом. Організацію продажів товарної продукції здійснюватиме партнер – ТОВ «Центр біопалива» (співзасновник та керуюча компанія кооперативу). Вторинним продуктом, виробленим фабрикою, буде брикет (виробництво з сировини, що буде відхилена контролем якості згідно En plus A1) для потреб приватних домогосподарств України. Також супутнім продуктом буде зола органічного походження, яка буде продаватися як добриво або передаватися на безоплатній основі членам кооперативу.
Проектом планується, що фабрика працюватиме 6 місяців (березень – серпень) в три зміни 150 робочих днів та 6 місяців (вересень – лютий) в одну зміну 120 робочих днів на рік (12000 тн товарної продукції). До 30 днів відводиться на планово-профілактичні ремонти (ППР). Кількість робочих днів для фабрики розраховано виходячи з інструкцій та рекомендацій виробників основного технологічного обладнання та з попереднього досвіду роботи з аналогічним обладнанням в Україні.
Основні причини для впровадження проекту:
1. інвестиційно привабливий проект з виробництва «твердої валюти» – палива
відновлюваної енергетики;
2. забезпечення ринку України та ЕС сертифікованим твердим паливом, що підвищить енергетичну безпеку держави та дозволить зменшити споживання викопних палив підприємствами та приватними домогосподарствами;
3. проект вирішує питання забруднення навколишнього середовища регіону відходами деревини;
4. проект призведе до створення нових робочих місць і зниження викидів CO2 в подальшому (можливо використовувати СО2 для вловлювання та постачання на тепличні підприємства регіону);
5. безвідходне виробництво, що забезпечено використанням сировини, що буде відхилена контролем якості згідно En plus A1, для термічної обробки сировини при виготовленні пелет (спалювання).

1.2 Ринкові можливості
Фабрика може продавати вироблену паливну гранулу з високою прибутковістю завдяки оптимальній системі виробництва, що передбачає:
– максимальну інтенсивність виробництва в сезон мінімальної вартості сировини та оптимального енергоспоживання виробництва;
– накопичення складських запасів паливної гранули з мінімальною собівартістю в період мінімальної вартості сировини;
– довгострокові контракти з попереднім викупом сировини у постачальників за мінімальною вартістю;
– підписання контрактів на поставки гранули з дотриманням планової прибутковості прямим споживачам внутрішнього ринку та на експорт до країн ЕС.

1.3 Інвестиції / фінансування та основні показники по проекту
Дивитися таблицю детально тут.

1.4 Переваги проекту
Перевагою проекту є ефективне використання відходів місцевих деревообробних виробництв зі створенням високорентабельного продукту, потреба в якому зростає
щороку, в основному українське обладнання з урахуванням доопрацювань та інженерних інновацій (досвід виробництва більше 7 років), оптимальна фінансова схема роботи підприємства та широкі можливості зі збуту продукції.

1.5 Стратегія виходу з бізнесу
Розробник припускає, що інвестори зможуть вийти з даного бізнес-проекту задля отримання максимального прибутку. Після того, як фабрика проведе повне повернення інвестицій (4 роки), найбільш доцільно буде провести продаж своїх часток як стабільно працюючого бізнесу, в ідеалі у вигляді IPO на одній з бірж ЕС. Відповідно до рішення членів кооперативу може бути прийняте рішення щодо трансформації до приватного акціонерного товариства з перетворенням часток учасників у відповідні пакети акцій – саме для можливості їх продажу з максимальним зиском. Потреба у «зеленій» енергетиці та, відповідно, її паливної складової у вигляді паливних гранул з деревини, продовжує зростати, нові вимоги ЕС та світтового співтовариства щодо контролю СО2 шляхом оподаткування додають фінансової принадності даному проекту. Відповідно, можна сміливо прогнозувати вартість продажу фабрики через IPO на рівні 3-4 номінальних вартості. Оптимальний час продажу – 2027й-2028й роки.

1.6 Скорочення викидів CO2
Оскільки і паливом і сировиною для роботи фабрики є повністю органічна біомаса без домішок, то є можливість організувати вловлювання СО2 при спалюванні наших паливних гранул клієнтами – тепличними господарствами або підприємствами харчової промисловості.

1.7 Додатковий захист довкілля
Фабрика запропонує містам Київської області та членам кооперативу органічну золу на безоплатній основі як замінник технічної солі та хімічних реагентів, що використовуються задля забезпечення танення снігу та фермерськими господарствами у якості добрив. Це дозволить значно знизити хімічне забруднення області.