Децентралізована енергетика – майбутнє людства.

Децентралізована енергетика – майбутнє людства.

Електричні енергетичні системи у світі побудовані за принципом централізації. Великі електростанції на природному газі, вугіллі, радіоактивні речовини. Найчистішими є газові електростанції, але є величезним джерелом викидів СО2. Електростанції на радіоактивних речовинах забруднюють світ небезпечними для здоров’я людей випромінюваннями та речовинами. Вугільні електростанції взагалі можна назвати вбивчими для екології через величезні викиди і СО2, і шкідливих речовин.

Відновлювана енергетика дає людству надію на майбутнє. Енергія сонця та вітру не приносить шкідливих викидів, але не постійна. Енергія біомаси, що перетворюється на електрику через виробництво біогазу або пряме спалювання, дозволяє заповнити енергетичний баланс підприємств та приватних осіб, доповнюючи енергію сонця, вітру, землі.

Застосування безінерційних систем акумулювання електричної енергії на основі ємнісних акумуляторів (перший подібний проект реалізується компанією новатора Ілона Маска в Австралії) змінює саму структуру електричних систем, дозволяючи її зробити більш гнучкою і ефективною.

Використання поєднання безінерційних систем акумулювання електричної енергії з «зеленими» електростанціями дозволяє вирішити проблему, про яку вважають за краще мовчати компанії, що володіють високовольтними розподільчими електричними мережами, а саме – шкідливе для біосфери планети (і людей як її складової) випромінювання ліній електропередач з напругою вище 3 Ст.

Електричні станції на біомасі малої потужності (0,5 МВт – 10 МВт) також мають ряд переваг, які можна реалізувати в системі децентралізованої енергетики, а саме
1) можливість утилізації відходів виробництва енергії на електростанції – СО2 – використання двоокису вуглецю для роботи компактних міських (приміських) ферм, що підвищує їхню ефективність у вирощуванні різних видів овочів;
2) можливість роботи електростанції в режимі тригенерації, а саме виробництво електричної енергії, а також теплової енергії, що виробляється в процесі виробництва електричної енергії як «відходи виробництва», виробляти теплову енергію (для опалення приміщень – водяні радіатори або повітряні системи опалення та виробництва гарячої води) в холодну пору року або холодильну енергію в спеку (для систем кондиціонування приміщень – повітряні системи опалення);
3) можливість утилізації твердих продуктів згоряння біомаси – використання для добрив до роботи компактних міських (приміських) ферм;
4) можливість використовувати як паливо органічну складову відходів життєдіяльності людей у ​​сукупності з місцевою біомасою (зі сміттєсортувальних підприємств);
5) простота в надійному забезпеченні електростанцій біомасою з використанням автомобільного транспорту (малий радіус доставки біомаси підвищує економічну ефективність виробництва енергії), з такою додатковою перевагою як можливість використовувати повністю електричні вантажні автомобілі для доставки біомаси на електростанцію.

У сукупності мережі електричних станцій на біомасі, мережі електростанції на енергії сонця і вітру з безінерційними системами акумулювання електричної енергії ми отримуємо:
1) можливість значного здешевлення електричних мереж, оскільки потреба у дорогих електричних лініях високої напруги знизиться у 2-3 рази;
2) можливість відмовитися від численних ліній подачі природного газу для побутових потреб, що особливо важливо в місцевостях, схильних до сейсмічної активності (а також підвищує антитерористичну безпеку житлових районів);
3) можливість отримувати ще дешевшу електричну (а також теплову енергію чи енергію холоду) енергію для населення та малих та середніх підприємств;
4) помітне зниження викидів СО2 в атмосферу планети;
5) зниження забруднення навколишнього середовища радіохвилями, що випромінюють лінії електропередач високої напруги;
6) додаткове підвищення надійності енергопостачання населення та підприємств, властиве децентралізованим системам

Як найважливіший елемент такої системи енергопостачання майбутнього ми займаємося доробкою компактних тригенераційних електростанцій на біомасі з розкладанням біомаси у піролізних котлах, що дозволяє утилізувати забруднену та частково токсичну біомасу. Агрегат на 100 кВт успішно відпрацював 13 місяців при повному навантаженні, показавши ефективність наших розробок щодо очищення піролізних газів (основна проблема подібних установок). На черзі – агрегати на 500 кВт та 2,5 МВт, на підставі яких можна буде створювати компактні електростанції до 30 МВт електричної потужності для систем енергопостачання. Актуальність наших тригенераторів підвищується у зв’язку зі зміною клімату, оскільки все більш актуальним стає захист від спеки. Також наші тригенератори будуть особливо актуальними для країн Африки та країн зі спекотним кліматом.

Громадська організація «Фонд сталого розвитку України» докладає зусиль для оптимізації та декарбонізації енергетики нашої країни через участь у модернізації енергетичної складової підприємств та організацій та реалізації проектів з економії енергетичних ресурсів.