Біоетанол.

1. Резюме проекту 
Запропонований інвестиційний проект передбачає використання відходів місцевих елеваторів, зернопереробних та фермерських господарств (кукурудза тощо) для виробництва етанолу (С2Н5ОН) та вітамінного корму для тварин виробничою потужністю 6000 дал з подальшим продажем до підприємств України (за сприятливої ціни – на експорт до країн ЕС). Территорія – земельна ділянка з частково бетонованою поверхнею площею 4 га, кадастровий номер () пайовий внесок учасника.

1.1 Опис проекту
В рамках проекту планується будівництво фабрики з переробки зернових культур (кукурудза тощо) з місцевих сільськогосподарських підприємств для потреб підприємств хімічної промисловості (включаючи виробників спиртовмісного бензину), фармацевтичної промисловості. Також відходи при виробництві спирту у вигляді кормів для тварин будуть реалізовуватися для місцевих фермерських господарств (за сприятливої ціни також для поставок на експорт до країн ЕС).
Фабрика буде сертифікована відповідно до вимог законодавства України та ЕС, що дозволить забезпечити високу якість продукції за допомогою сучасних автоматизованих систем контролю над виробництвом. Організацію продажів товарної продукції здійснюватиме співробітник компанії.
Проектом планується, що фабрика працюватиме 9 місяців (березень – листопад) в три зміни 270 робочих днів на рік. Зимовий час відведено для відпусток персоналу та на планово-профілактичні ремонти (ППР). Період роботи фабрики вибрано з урахуванням:
1) плану встановлення у майбутньому власної дахової сонячної електростанції та накопичувачів електричної енергії для ефективного балансування споживання (для максимального забезпечення власного споживання електричної енергії в стабільному режимі);
2) мінімалізації витрат енергетичних ресурсів на виробництво товарної продукції – відмова від виробництва у зимовий час;
3) створення умов для попередження розповсюдження серед співробітників фабрики захворювань, що найбільш активно розповсюджені і передаються повітряно-крапельним шляхом у зимовий період;
4) мінімалізація витрат на опалення приміщень у зимовий час;
5) мінімальної ціни на доставку сировини та твердого палива (деревної тріски) у вибраний перід роботи фабрики;
6) мінімальної ціни сировини та твердого палива у вибраний період роботи
фабрики;
7) максимального навантаження електрогенеруючих та теплогенеруючих компаній у зимовий час для забезпечення населення – як соціально відповідальна компанія ми дбаємо про ефективне споживання енергетичних ресурсів суспільством та підлаштовуємося для реалізації переходу України до суспільства сталого розвитку.
Кількість робочих днів для фабрики розраховано виходячи з інструкцій та рекомендацій виробників основного технологічного обладнання та з попереднього досвіду роботи з аналогічним обладнанням на Україні.
Основні причини для впровадження проекту:
1. інвестиційно привабливий проект «сталого розвитку» з виробництва «твердої валюти» – палива відновлюваної енергетики та якісних кормів для тварин;
2. забезпечення ринку України та ЕС сертифікованим рідким паливом, що підвищить енергетичну безпеку держави та дозволить зменшити споживання викопних палив підприємствами та приватними домогосподарствами, а також знизить потреби держави в імпорті викопного палива (бензини);
3. проект вирішує питання забруднення навколишнього середовища регіону відходами сільського господарства та сприятиме значному зниженню викидів парникових газів до атмосфери (попередження потрапляння до атмосфери більше 24 500 тн СО2 на рік з викопного палива при використанні етанолу замість бензина плюс 9 200 тн на рік СО2 при використанні біомаси замість природного газу);
4. проект призведе до створення нових робочих місць (75 на підприємстві і ще більше в повязаних підприємствах) і зниження викидів CO2 в подальшому (можливо використовувати СО2 для вловлювання та постачання на тепличні підприємства регіону для збільшення врожайності);
5. безвідходне виробництво, що функціонуватиме у відповідності до принципів сталого розвитку, з максимальним використанням власної генерації електричної енергії та теплової енергії на біомасі від місцевих постачальників.

1.2 Ринкові можливості
Фабрика може продавати вироблену продукцію з достатньо високою прибутковістю для інвестора завдяки оптимальній системі виробництва, що передбачає:
– максимальну інтенсивність виробництва в сезон мінімальної вартості сировини та оптимального енергоспоживання виробництва;
– накопичення складських запасів продукції з мінімальною собівартістю в період мінімальної вартості сировини та енергоносіїв;
– довгострокові контракти з попереднім викупом сировини та енергоносіїв (біомаса) у постачальників за мінімальною вартістю;
– підписання контрактів на поставки продукції з дотриманням планової прибутковості прямим споживачам внутрішнього ринку та на експорт до країн ЕС та Азії.

1.3 Інвестиції / фінансування та основні показники по проекту
Основні технічні та фінансові показники проекту наведені в таблиці тут.

1.4 Переваги проекту
Перевагою проекту є ефективне використання відходів місцевих фермерських та деревообробних виробництв зі створенням високорентабельних продуктів, потреба в яких зростає щороку, в основному українське обладнання з урахуванням доопрацювань та інженерних рішень та інновацій (досвід у виробництві більше 7 років), оптимальна фінансова схема роботи підприємства та широкі можливості зі збуту продукції, організація частково замкнутого на регіоні виробництва бізнесового середовища – економічне кільце.

1.5 Стратегія виходу з бізнесу
Розробник припускає, що інвестори зможуть вийти з даного бізнес-проекту задля отримання максимального прибутку. Після того, як фабрика проведе повне повернення інвестицій (3 роки), найбільш доцільно буде провести продаж своїх часток як стабільно працюючого бізнесу, в ідеалі у вигляді IPO на одній з бірж ЕС.
Відповідно до рішення інвесторів може бути прийняте рішення щодо трансформації до приватного акціонерного товариства з перетворенням часток учасників у відповідні пакети акцій – саме для можливості їх продажу з максимальним зиском. Потреба у підприємствах, орієнтованих на шлях сталого розвитку та зеленої енергетики та, відповідно, її паливної складової у вигляді етанолу з відновлюваного ресурсу біомаси (залишки зернових), продовжує зростати, нові вимоги ЕС та світового співтовариства щодо контролю СО2 шляхом оподаткування додають фінансової принадності даному проекту з 2025 – 2026 року (квоти на СО2). Відповідно, можна сміливо прогнозувати вартість продажу фабрики через IPO на рівні від 4 до 8 номінальних вартостей. Оптимальний час продажу – 2027й-2028й роки.
1.6 Скорочення викидів CO2
Оскільки і паливом і сировиною для роботи фабрики є повністю органічна біомаса без домішок, то є можливість організувати вловлювання СО2 при виробництві продукції та при спалюванні біомаси (тріска деревна) паровою котельнею – тепличними господарствами або підприємствами харчової промисловості.

1.7 Додатковий захист довкілля
Фабрика запропонує довколишнім фермерським господарствам та міским комунальним службам органічну золу на безоплатній основі як замінник технічної солі та хімічних реагентів, що використовуються задля забезпечення танення снігу та фермерськими господарствами у якості добрив. Це дозволить значно знизити хімічне забруднення регіону.